Tel AWG Boyut Dönüşüm Hesaplayıcı
elektriksel

Tel AWG Boyut Dönüşüm Hesaplayıcı

Tel AWG Boyutu Dönüştürme Hesaplayıcısı, telin kalınlığını veya boyutunu Amerikan Tel Ölçer'den (AWG) milimetreye veya diğer metrik birimlere dönüştürmek için kullanılan bir araçtır.

Tel AWG Boyutu Dönüştürme Hesaplayıcısı, telin kalınlığını veya boyutunu Amerikan Tel Ölçer'den (AWG) milimetreye veya diğer metrik birimlere dönüştürmek için kullanılan bir araçtır. Bu hesap makinesi elektrik mühendisleri, elektrikçiler ve elektronikçiler tarafından elektrik kablolarının çaplarını veya kesit alanlarını belirlemek için kullanılır. Telin çapı veya kesit alanı, belirli bir akım taşıma kapasitesi veya telin belirli bir uygulamadaki kullanılabilirliği açısından önemli bir parametredir.

Çevrimiçi Tel AWG Boyutu Dönüştürme Hesaplayıcısını kullanırken: Tel Çapını girerek Ölçer'de hesaplama yapabilirsiniz.

 


 

Tel Çapı
inç
E-posta ile Paylaş

  4 Bugün Kullanılan Hesaplama Sayısı
  Sitene Ekle Sitene Ekle

   


  \text{Wire Diameter in AWG} = -10 - 20 \times \log_{10}(d)

  Nerede:

  • d = Tel Çapı
  • g = Telin Ölçü Cinsinden Çapı

   

  Tel AWG Boyutu Dönüşümü Nasıl Hesaplanır?

  Wire AWG (American Wire Gauge) boyut dönüşümü, AWG birimlerini milimetreye veya diğer metrik birimlere dönüştürmek için kullanılır. Bu dönüşümü hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. AWG Değerinin Belirlenmesi: Öncelikle dönüştürmek istediğiniz telin AWG değerini belirlemeniz gerekiyor. Bu değer genellikle telin teknik özelliklerinde veya üretici tarafından sağlanan bilgilerde bulunabilir.
  2. AWG Tablosuna bakıldığında: Bulduğunuz AWG değerine karşılık gelen çapı veya kesit alanını bulmak için bir AWG tablosuna bakın. Bu tablolarda AWG değerlerine karşılık gelen çaplar veya kesitler verilmektedir.
  3. Dönüşümün Yapılması: Bulduğunuz AWG değerine karşılık gelen çapı veya kesit alanını metrik birimlere dönüştürün. Örneğin, bir çapı dönüştürmek için inç cinsinden değeri milimetreye dönüştürebilirsiniz.

  Örneğin bir telin AWG değeri 20 ve buna karşılık gelen çapı 0,032 inç ise bu değeri milimetreye çevirerek telin çapını bulabilirsiniz.

  Bu adımları izleyerek bir telin AWG boyutunu kolayca milimetreye veya diğer metrik birimlere dönüştürebilirsiniz.

  Tel AWG nedir?

  Wire AWG (American Wire Gauge), tel kalınlığını veya çapını belirtmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Tel AWG değeri, telin çapına göre ölçülür; daha küçük bir AWG numarası, daha kalın tel çapını temsil eder.

  AWG değeri tel çapının bir ölçüsünü verir; dolayısıyla daha düşük bir AWG numarası daha kalın bir tel çapını, daha yüksek bir AWG numarası ise daha ince bir tel çapını temsil eder. Örneğin 10 AWG telin çapı 24 AWG telden daha kalındır.

  Tel AWG sistemi, elektrik kablolarının ve kablolarının boyutlarını standartlaştırmak için yaygın olarak kullanılır. Bu sistem telin iletim kapasitesinin, dayanıklılığının ve uygulama alanlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

  Özellikle Kuzey Amerika'da yaygın olarak kullanılan bu ölçü birimi, elektrik mühendisliği, elektrikçi ve elektronik gibi alanlarda tel ve kablo boyutlarını belirlemek için sıklıkla kullanılmaktadır.

  Tel AWG Boyutları ve Ölçümü

  Tel AWG (American Wire Gauge), telin çapını belirtmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Kablo AWG boyutları, genellikle 0 ila 40 arasında bir sayı dizisinden oluşur. Daha düşük bir AWG numarası, daha kalın bir kablo çapını temsil ederken, daha yüksek bir AWG numarası, daha ince bir kablo çapını temsil eder. Örneğin 10 AWG telin çapı 24 AWG telden daha kalındır.

  Kablo AWG boyutlarına ve ölçümüne ilişkin bazı örnekler:

  • 10 AWG: Yaklaşık. 2,588 mm çapında
  • 12 AWG: Yaklaşık. 2.053 mm çap
  • 14 AWG: Yaklaşık. 1,628 mm çap
  • 16 AWG: Yaklaşık. 1.291 mm çap
  • 18 AWG: Yaklaşık. 1,024 mm çap
  • 20 AWG: Yaklaşık. 0,812 mm çap
  • 22 AWG: Yaklaşık. 0,644 mm çap
  • 24 AWG: Yaklaşık. 0,511 mm çap
  • 26 AWG: Yaklaşık. 0,405 mm çap
  • 28 AWG: Yaklaşık. 0,321 mm çap
  • 30 AWG: Yaklaşık. 0,255 mm çap
  • 32 AWG: Yaklaşık. 0,202 mm çap
  • 34 AWG: Yaklaşık. 0,160 mm çap
  • 36 AWG: Yaklaşık. 0,127 mm çap
  • 38 AWG: Yaklaşık. 0,101 mm çap
  • 40 AWG: Yaklaşık. 0,079 mm çap

  Bu boyutlar genellikle standart bir AWG grafiği kullanılarak elde edilir. AWG boyutları telin iletim kapasitesinin, dayanıklılığının ve uygulama alanlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle elektrik mühendisliği, elektrikçiler ve elektronik gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

  AWG Boyut Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

  AWG (American Wire Gauge) boyutunu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

  Mevcut taşıma kapasitesi: Telin seçilen AWG boyutu, taşıması gereken akım miktarını karşılayacak yeterli kalınlıkta olmalıdır. Daha kalın bir tel (daha düşük AWG numarası) daha yüksek bir akım taşıma kapasitesine sahip olabilir.

  Uygulama Alanı: Telin kullanılacağı uygulama, seçilen AWG boyutunu belirler. Örneğin yüksek akım taşıma kapasitesi gerektiren enerji kablolarında daha kalın AWG numaraları tercih edilebilirken, sinyal iletiminde daha ince AWG numaraları kullanılabilir.

  Uzunluk ve Direnç: Daha uzun kabloların daha yüksek dirence sahip olduğunu ve daha kalın bir telin (daha düşük AWG numarası) bu direnci azaltabileceğini unutmamak gerekir.

  Çevresel faktörler: Kullanılacak ortamın sıcaklığı, nemi ve diğer çevre koşulları seçilen telin AWG boyutunu etkileyebilir. Özellikle yüksek sıcaklıktaki ortamlarda telin ısınmasını önlemek için daha kalın tel tercih edilebilir.

  Mekanik Dayanım: Telin seçilen AWG boyutu mekanik dayanıklılığı etkiler. Özellikle dış mekanlarda veya dış ortamlarda kullanılacak telin çevresel etkenlere dayanıklı olması önemlidir.

  Maliyet: Daha kalın bir tel genellikle daha fazla malzeme gerektirir ve bu nedenle daha yüksek bir maliyete sahiptir. Bu nedenle uygulama gereksinimlerini karşılamak için en uygun AWG boyutunu seçerken maliyet faktörünün de dikkate alınması gerekir.

  Bu faktörler, seçilen AWG kablo boyutunu belirlerken dikkate alınması gereken önemli hususlardır ve doğru seçim, güvenilir ve verimli bir elektrik veya elektronik sistem oluşturmada önemli bir rol oynar.