Sağ Ventrikül İnme İş İndeksi Hesaplayıcı
kardiyoloji

Sağ Ventrikül İnme İş İndeksi Hesaplayıcı

Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi (RVSWI), sağ ventrikülün her kalp atışında ne kadar iş yaptığını ölçen bir parametredir.

Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi (RVSWI), sağ ventrikülün her kalp atışında ne kadar iş yaptığını ölçen bir parametredir. Bu indeks sağ ventriküler kontraktiliteyi ve kalp fonksiyonunu değerlendirmek için önemli bir araçtır. RVSWI, kalp atışı başına yapılan işin vücut yüzey alanı (BSA) üzerindeki dağılımını hesaplayarak sağ ventriküler performansı normalleştirir.

Çevrimiçi Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi Hesaplayıcısını kullanırken: “Ortalama pulmoner arter basıncı ve Atım hacmi indeksini” girerek hesaplama yapabilirsiniz.

 


 

Ortalama pulmoner arter basıncı
mmHg
Atım hacmi indeksi
E-posta ile Paylaş

  1 Bugün Kullanılan Hesaplama Sayısı
  Sitene Ekle Sitene Ekle

   


   

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi Nedir?

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi (RVSWI), kalp fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir kardiyak indekstir. Sağ ventrikülün her kalp atışında ne kadar iş yaptığını ölçer ve sıklıkla kalp yetmezliği durumlarını değerlendirmek için kullanılır.

  RVSWI'yi hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

  RVSWI = \frac{(\text{End Systolic Pressure} - \text{End-Systolic Right Ventricular Pressure}) \times \text{End Systolic Volume}}{\text{Body Surface Area}}

  Bu formülde

  • Sistolik Sonu Basınç: Sağ ventrikülün sistolik sonu basıncı.
  • Sistolik Sonu Sağ Ventrikül Basıncı: Sağ atriyal basınç.
  • Sistol Sonu Hacim: Sağ ventrikülün sistol sonu hacmi.
  • Gövde Yüzey Alanı: Bireyin vücut yüzey alanı.

  Bu parametreleri kullanarak RVSWI, sağ ventrikülün her atımda ne kadar iş yaptığını vücut yüzey alanına göre normalleştirir. Bu, farklı vücut ölçülerine sahip bireyler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak tanır.

  RVSWI sıklıkla kardiyak cerrahi müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek, kalp yetmezliği durumlarını izlemek ve kardiyak performansı değerlendirmek için kullanılır. Yüksek RVSWI değerleri sağ ventrikülün daha fazla iş yapmaya çalıştığını ve bunun kalp fonksiyonu üzerindeki etkilerini gösterebilir.

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksinin Ölçülmesi ve Hesaplanması

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi (RVSWI), sağ ventrikülün her kalp atışında ne kadar iş yaptığını ölçen bir parametredir. RVSWI'yi hesaplamak için aşağıdaki adımlar izlenir:

  Sistolik Sonu Basınç (P_s) ve Sistolik Sonu Hacmin (SV) Ölçümü: Sağ ventrikülün sistolik sonu basıncı (P_s) ve sistol sonu hacmi (SV) ölçülür veya tahmin edilir.

  Vücut Yüzey Alanının (BSA) Belirlenmesi: Bireyin vücut yüzey alanı (BSA) hesaplanır. Bu genellikle BSA = 0,007184 × boy (cm)^0,725 × ağırlık (kg)^0,425 formülüyle hesaplanır.

  RVSWI'nin hesaplanması: RVSWI aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

  RVSWI = \frac{(P_s - P_sa) \times SV}{BSA}

  İşte burada:

  • P_s: Sağ ventriküler sistol sonu basıncı,
  • P_sa: Sağ atriyal basınç,
  • : Sağ ventrikülün sistol sonu hacmi,
  • BSA: Bireyin vücut yüzey alanı.

  RVSWI hesaplandıktan sonra elde edilen değerler klinik olarak değerlendirilir. Bu indeks sağ ventriküler kontraktiliteyi ve kalp fonksiyonunu değerlendirmek ve kardiyovasküler hastalıkları izlemek için önemli bir araçtır.

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksinin Klinik Önemi

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi (RVSWI), kardiyak fonksiyonun değerlendirilmesinde önemli bir parametredir ve çeşitli klinik sonuçları vardır:

  1. Kalp Yetmezliğinin Değerlendirilmesi: RVSWI, sağ ventrikülün her kalp atışında ne kadar iş yaptığını gösterir. Yüksek indeks, sağ ventrikülün daha fazla iş yapmaya çalıştığını gösterir ve kalp yetmezliği durumunu gösterebilir.
  2. Kardiyak Cerrahi Girişimlerin Planlanması ve Takibi: RVSWI, kalp cerrahisi girişimlerinin planlanması ve takibi sırasında kalp fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır. Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda cerrahi riskin belirlenmesi ve postoperatif iyileşmenin izlenmesi açısından önemlidir.
  3. Kardiyak Performansın İzlenmesi: RVSWI, kalp performansının izlenmesinde bir gösterge olarak kullanılır. Sağ ventriküler kontraktiliteyi ve kalp fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir araçtır.
  4. Kardiyovasküler Hastalık Takibi: RVSWI, kardiyovasküler hastalıkları izlemek ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için kullanılır. Özellikle pulmoner hipertansiyon gibi hastalıkların takibinde önemli bir gösterge olabilir.

  Genel olarak RVSWI, sağ ventriküler iş yükünü değerlendirmek ve kalp fonksiyonunu izlemek için önemli bir klinik araçtır. Bu parametre, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan diğer test ve görüntüleme teknikleriyle birlikte kullanılarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir.

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi ile Kardiyovasküler Hastalıklar Arasındaki İlişki

  Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi (RVSWI) kardiyovasküler hastalıklarla yakından ilişkilidir ve bu ilişki çeşitli şekillerde açıklanabilir:

  Kalp yetmezliği: RVSWI, kalp yetmezliği durumunda sağ ventrikülün iş yükünü değerlendirmek için kullanılır. Kalp yetmezliği, kalbin yeterli miktarda kan pompalayamaması durumudur. Yüksek bir RVSWI, sağ ventrikülün daha fazla iş yapmaya çalıştığını ve kalp yetmezliği gelişme riskinin arttığını gösterebilir.

  Koroner Arter Hastalığı (KAH): Koroner arter hastalığı, koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. RVSWI, kalp atardamarlarında kan akışının kısıtlanması durumunda sağ ventrikülün iş yükünü değerlendirmek için kullanılabilir. Bu durumda artan RVSWI, sağ ventrikülün iş yükünün arttığını ve kalp yetmezliği riskinin arttığını gösterebilir.

  Hipertansiyon: Yüksek tansiyon (hipertansiyon) kalbe ek bir yük getirebilir ve RVSWI'nin artmasına neden olabilir. Hipertansiyon, sağ ventrikülün iş yükünü artırarak sağ ventrikül iş indeksinin artmasına neden olabilir ve uzun vadede kalp yetmezliğinin gelişmesine katkıda bulunabilir.

  Pulmoner hipertansiyon: Pulmoner hipertansiyon, akciğerlerdeki kan damarlarının daralması veya tıkanmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu, sağ ventrikülün iş yükünü artırabilir ve RVSWI'nin yükselmesine neden olabilir. Artmış RVSWI, pulmoner hipertansiyonun ciddiyetini ve sağ ventriküler kalp yetmezliği riskini gösterebilir.

  Genel olarak RVSWI, kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesi ve takibinde önemli bir parametredir. Bu indeks sağ ventrikülün iş yükünü değerlendirmek ve kardiyovasküler hastalıkların seyrini tahmin etmek için kullanılır.