Ejeksiyon Fraksiyonu Hesaplama
kardiyoloji

Ejeksiyon Fraksiyonu Hesaplama

Ejeksiyon Fraksiyonu Hesaplayıcısı kalbin pompa fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Ejeksiyon fraksiyonu, kalbin bir kalp atışında bir odanın (genellikle sol ventrikül) ne kadarının boşaldığını yüzde olarak ifade eder.

Ejeksiyon Fraksiyonu Hesaplayıcısı kalbin pompa fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Ejeksiyon fraksiyonu, kalbin bir kalp atışında bir odanın (genellikle sol ventrikül) ne kadarının boşaldığını yüzde olarak ifade eder. Bu hesaplayıcı, kalp fonksiyonunun değerlendirilmesi ve kalp yetmezliği gibi durumların izlenmesi için önemlidir.

Çevrimiçi Ejeksiyon Fraksiyonu Hesaplayıcısını kullanırken: Atım hacmi ve Diyastol sonu hacmini girerek hesaplama yapabilirsiniz.

 


 

Strok hacmi
ml
Diyastolik hacmi sonlandır
ml
E-posta ile Paylaş

  3 Bugün Kullanılan Hesaplama Sayısı
  Sitene Ekle Sitene Ekle

   


   

  Ejeksiyon Fraksiyonu Nasıl Hesaplanır?

  Ejeksiyon fraksiyonu, kalbin bir kalp atışında bir odanın (genellikle sol ventrikül) ne kadarının boşaldığını yüzde olarak ifade eder. Ejeksiyon fraksiyonu, sol ventrikül içindeki kan miktarının kontrast maddeyle veya ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleriyle ölçülmesiyle hesaplanır. Hesaplama için aşağıdaki formül kullanılır:

  Ejeksiyon Fraksiyonu = (Tepe Dolum Hacmi – Tepe Deşarj Hacmi) / (Tepe Dolum Hacmi) x 100

  Nerede;

  • Tepe Dolum Hacmi: Kalp kasının gevşediği ve sol ventrikülün en fazla kanı aldığı an.
  • Tepe Deşarj Hacmi: Sol ventrikülün en az miktarda kanı uzaklaştırdığı an.

  Bu formülde, tepe dolum hacmi ile tepe boşalma hacmi arasındaki fark, her kalp atışında sol ventrikülün ne kadarının boşaldığını gösterir. Bu değer pik dolum hacmine bölünür ve yüzde olarak ifade edilir.

  Ejeksiyon fraksiyonu genellikle sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu (LV-EF) olarak ifade edilir ve kardiyovasküler fonksiyonun bir göstergesi olarak kullanılır. Sağlıklı bir bireyde sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu genellikle 50% ile 70% arasında olmalıdır. Düşük ejeksiyon fraksiyonu, kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler sorunları gösterebilir.

  Ejeksiyon Fraksiyonu Nedir?

  Ejeksiyon fraksiyonu, kalbin bir kalp atışında bir odanın (genellikle sol ventrikül) ne kadarının boşaldığını yüzde olarak ifade eden bir terimdir. Kalp atışının bir döngüsü sırasında, sol ventriküldeki kanın bir kısmı atardamarlara (vücudun diğer bölgelerine) pompalanır. Ejeksiyon fraksiyonu bu boşaltma işleminin hızını ölçer.

  Sağlıklı bir bireyde sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu genellikle 50% ile 70% arasında olmalıdır. Ejeksiyon fraksiyonu, kalbin pompa fonksiyonunun bir göstergesi olarak kabul edilir ve kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler sorunların değerlendirilmesinde önemlidir.

  Ejeksiyon Fraksiyonu Nasıl Ölçülür?

  Ejeksiyon fraksiyonu genellikle birkaç farklı yöntemle ölçülür, ancak en yaygın olanı görüntüleme yöntemleridir. Bu yöntemlerden bazıları şu şekildedir:

  1. Ekokardiyografi (EKO): Ekokardiyografi, ses dalgalarını kullanarak kalbin yapısını ve fonksiyonunu görselleştirmek için kullanılan tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu, ekokardiyografi sırasında sol ventrikül hacmi ve kan hacmi ölçümlerine dayanarak hesaplanır. Bu ölçümler sol ventriküldeki dolu ve boş kan hacimlerini belirler ve bu bilgi ejeksiyon fraksiyonunu hesaplamak için kullanılır.
  2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Manyetik rezonans görüntüleme, kalbin yapısını ve fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan başka bir görüntüleme yöntemidir. Yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayan MRI, sol ventrikül hacmini ve kan hacmini doğrudan ölçebilir. Bu ölçümler ejeksiyon fraksiyonunu hesaplamak için kullanılır.
  3. Radyonüklid Görüntüleme (SPECT veya PET): Radyonüklid görüntüleme teknikleri kalbin kan akışını ve fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır. Radyonüklid izleyiciler, kanın kalp boyunca nasıl dağıldığını izlemek için kullanılır ve sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunu hesaplamak için kullanılabilir.

  Bu görüntüleme yöntemleri sol ventrikülün fonksiyonunu değerlendirmenin invazif olmayan ve güvenilir yollarıdır. Hastaya herhangi bir rahatsızlık veya risk oluşturmazlar ve genellikle kısa sürede sonuç verirler.

  Ejeksiyon Fraksiyonunun Klinik Önemi

  Ejeksiyon fraksiyonu klinik açıdan önemli bir parametredir ve birçok açıdan değerlidir:

  • Kalp Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: Ejeksiyon fraksiyonu kalbin pompa fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılır. Her kalp atışında sol ventrikülün ne kadar kan attığını yüzde olarak gösterir. Bu, kalbinizin ne kadar etkili çalıştığını belirlemenize yardımcı olur.
  • Kalp Yetmezliğinin Teşhisinde Kullanımı: Ejeksiyon fraksiyonu kalp yetmezliği tanısında önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Normalden daha düşük bir ejeksiyon fraksiyonu, kalbin yetersiz kan pompaladığını ve kalp yetmezliği gelişme riskinin yüksek olduğunu gösterebilir.
  • Kalp Yetmezliği Tedavisinin İzlenmesi: Tedavi edilen kalp yetmezliği hastalarında, tedavinin etkinliğini izlemek için ejeksiyon fraksiyonu seviyesi kullanılır. Tedaviye yanıt olarak ejeksiyon fraksiyonundaki artış hastanın durumunun iyiye gittiğini gösterebilir.
  • Kardiyovasküler Olay Riskinin Değerlendirilmesi: Düşük ejeksiyon fraksiyonu, kalp krizi, ani kalp ölümü ve diğer kardiyovasküler olaylar riskinin arttığını gösterebilir. Bu nedenle, ejeksiyon fraksiyonu düşük olan hastalar sıklıkla daha yakından izlenir ve daha agresif tedavi rejimlerine tabi tutulabilir.
  • Kardiyak Prosedürlerin Planlanması: Ejeksiyon fraksiyonu, kalp cerrahisi veya diğer kalp prosedürlerinin planlanmasında önemli bir rol oynar. Özellikle ejeksiyon fraksiyonu düşük olan hastaların cerrahi riskleri daha yüksek olabilir.

  Bu nedenlerden dolayı ejeksiyon fraksiyonu, kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesinde, tanısında ve tedavi planlamasında kritik bir parametre olarak kabul edilmektedir.

  Ejeksiyon Fraksiyonu Hesaplamasının Kullanım Alanları

  Ejeksiyon fraksiyonu hesaplamasının birçok kullanımı vardır ve kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesinde ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynar. İşte ejeksiyon fraksiyonunun bazı kullanımları:

  Kalp Yetmezliğinin Tanısı ve Sınıflandırılması: Ejeksiyon fraksiyonu, kalp yetmezliğinin tanı ve sınıflandırmasında kritik bir parametredir. Düşük ejeksiyon fraksiyonu, kalbin yetersiz kan pompaladığını ve kalp yetmezliği gelişme riskinin yüksek olduğunu gösterebilir.

  Kalp Yetmezliği Tedavi Yönetimi: Tedavi edilen kalp yetmezliği hastalarında, tedavinin etkinliğini izlemek için ejeksiyon fraksiyonu seviyesi kullanılır. Tedaviye yanıt olarak ejeksiyon fraksiyonundaki artış hastanın durumunun iyiye gittiğini gösterebilir.

  Kardiyovasküler Hastalık Riskinin Değerlendirilmesi: Ejeksiyon fraksiyonu, kardiyovasküler olay riskinin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Düşük ejeksiyon fraksiyonu, kalp krizi, ani kalp ölümü ve diğer kardiyovasküler olaylar riskinin arttığını gösterebilir.

  Kardiyak Prosedürlerin Planlanması: Ejeksiyon fraksiyonu, kalp cerrahisi veya diğer kalp prosedürlerinin planlanmasında önemli bir rol oynar. Özellikle ejeksiyon fraksiyonu düşük olan hastalarda ameliyat riski daha yüksek olabilir.

  İlaç Tedavisinin Yönetimi: Ejeksiyon fraksiyonu, kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan ilaçların tedavisinde de önemlidir. Tedaviye yanıt olarak ejeksiyon fraksiyonundaki artış veya azalma, tedavi rejiminin ayarlanmasını gerektirebilir.

  Bu alanlar, ejeksiyon fraksiyonu hesaplamasının, kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesinde, tedavi planlanmasında ve takibinde kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Bu nedenle ejeksiyon fraksiyonu ölçümü kardiyovasküler sağlıkta önemli bir parametre olarak kabul edilmektedir.