Cari Oran Hesaplayıcı

Cari Oran Hesaplayıcı

Cari Oran Hesaplayıcısı bir şirketin kısa vadeli likiditesini değerlendirmek için kullanılır. Aşağıdaki formu doldurun ve şirketin kısa vadeli varlıklarını ve kısa vadeli yükümlülüklerini girin.

Cari Oran Hesaplayıcısı bir şirketin kısa vadeli likiditesini değerlendirmek için kullanılır. Aşağıdaki formu doldurun ve şirketin kısa vadeli varlıklarını ve kısa vadeli yükümlülüklerini girin. Hesap makinesi şirketin cari oranını hesaplayacak ve kısa vadeli borçlarını karşılamak için ne kadar likiditeye sahip olduğunu size gösterecektir.

 


 

Nakit ve nakite eşdeğer
$
Kısa vadeli yatırımlar
$
Net alacaklar
$
Envanter
$
Diğer mevcudatlar
$
Ödenebilir hesaplar
$
Kısa vadeli borç
$
Diğer mevcut yükümlülükler
$
E-posta ile Paylaş

  2 Bugün Kullanılan Hesaplama Sayısı
  Sitene Ekle Sitene Ekle

   


   

  Cari Oran Nasıl Hesaplanır?

  Cari Oran, bir şirketin kısa vadeli likiditesini ölçmek için kullanılan finansal bir orandır. Cari Oran, bir şirketin kısa vadeli varlıklarını kısa vadeli yükümlülükleriyle karşılaştırarak hesaplanır. Formül aşağıdaki gibidir:

  Current \, Ratio = \frac{Short \, Term \, Assets}{Short \, Term \, Payables}

  Bu formülde:

  • “Kısa Vadeli Varlıklar”, bir şirketin bir yıl içinde tasfiye edebileceği veya tüketebileceği varlıkları temsil eder. Bu genellikle nakit, stoklar ve alacaklar gibi kalemleri içerir.
  • “Kısa Vadeli Yükümlülükler” bir şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken borçları ifade eder. Buna kısa vadeli krediler, ticari borçlar vb. gibi ödemeler dahildir.

  Cari Oranın yorumu aşağıdaki gibidir:

  • Cari Oran = 1 ise şirketin kısa vadeli varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerine eşittir.
  • Cari Oranın > 1 olması şirketin kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerinden fazla olması, şirketin kısa vadeli ödemelerini karşılayacak likiditeye sahip olduğunu gösterir.
  • Cari Oranın < 1 olması şirketin kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerinden daha az olduğu anlamına gelir ve bu da olası likidite sorunlarına işaret edebilir.

  Cari Oran, şirketin mali sağlığının değerlendirilmesinde ve kısa vadeli borçların yönetilmesinde önemli bir göstergedir. Ancak endüstri normları ve şirketin özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

  Cari Oranın Önemi

  Cari Oran, bir şirketin mali sağlığını değerlendirmek ve likidite pozisyonunu anlamak için kullanılan önemli bir mali orandır. Cari Oranın önemi şu şekildedir:

  Likidite Durumunun Belirlenmesi:

  Cari Oran, bir şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine oranını gösterir. Bu, şirketin likidite pozisyonunu değerlendirmek için kullanılır. Yüksek bir Cari Oran, şirketin kısa vadeli ödemelerini karşılayacak likiditeye sahip olduğunu gösterebilir.

  Ödeme Gücünü Anlamak:

  Cari Oran, şirketin kısa vadeli borç ödeme gücünü yansıtır. Oranın düşük olması, şirketin kısa vadeli mali sıkıntı yaşayabileceği veya borçlarını zamanında ödemede sıkıntı yaşayabileceği anlamına gelebilir.

  Finansal Sağlığın Değerlendirilmesi:

  Cari Oran, şirketin genel mali sağlığı hakkında fikir verir. Finansal yöneticiler, yatırımcılar ve borç verenler bu oranı şirketin ödeme taahhütlerini nasıl yerine getirebileceğini değerlendirmek için kullanır.

  Yatırımcı ve Kredi Değerlendirmeleri:

  Yatırımcılar ve borç verenler, bir şirketin Cari Oranına göre yatırım veya borç verme kararları verebilir. Yüksek bir Cari Oran, bir şirketin mali sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

  Stratejik Planlama:

  Şirketler Cari Oranı stratejik planlama süreçlerinde kullanabilirler. Bu oran işletmenin nakit yönetimi stratejilerini belirlemeye ve kısa vadeli finansal hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilir.

  Sektör Karşılaştırmaları:

  Cari Oran endüstri normlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilebilir. Bu, şirketin sektördeki benzer şirketlere göre likidite pozisyonunu anlamak açısından önemlidir.

  Cari Oranın değerlendirilmesi, şirketin mali durumu ve genel olarak yönetim stratejileri hakkında önemli bilgiler sağlar. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki Cari Oran tek başına yeterli bir gösterge değildir; diğer finansal ölçütlerle birlikte değerlendirilmelidir.

  Temel Akım Oranı Hesaplamaları

  Temel Cari Oran hesaplamaları, bir şirketin mali sağlığını değerlendirmek ve likidite pozisyonunu anlamak için kullanılan önemli önlemlerdir. Temel Cari Oran hesaplamaları ve açıklamaları:

  1. Temel Akım Oranı: Temel Cari Oran, dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran şirketin genel likidite pozisyonunu değerlendirmek için kullanılır.
  2. Hızlı Akım Oranı: Hızlı Cari Oran, yalnızca en likit varlıkların (nakit, menkul kıymetler, alacaklar) stoklar hariç kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, stokların hızlı bir şekilde tasfiye edilip edilemeyeceğini değerlendirmek için kullanılır.

  Temel Cari Oran ve Hızlı Cari Oran, bir şirketin kısa vadeli mali sağlığını değerlendirmede önemli göstergelerdir. Yüksek Cari Oranlar genellikle şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayacak yeterli likiditeye sahip olduğunu gösterir. Ancak oranların çok yüksek olması varlıkların etkin kullanılmadığını da gösterebilir. Bu nedenle Cari Oranın sektör normlarına ve şirketin özel ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi önemlidir.

  Cari Oran Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Cari Oran hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  • Varlık ve Yükümlülük Tanımları: Cari Oranın doğru hesaplanabilmesi için “kısa vadeli varlıklar” ve “kısa vadeli yükümlülükler” terimlerinin doğru tanımlanması önemlidir. Varlık ve yükümlülükler şirketin mali tablolarında belirtilen tanımlarına uygun olmalıdır.
  • Envanterlerin Rolü: Cari Oran hesaplanırken stoklar genellikle dönen varlıklara dahil edilir. Ancak stoklar bazen hızlı bir şekilde tasfiye edilemeyebilir. Bu nedenle stokların ne kadar hızlı tasfiye edilebileceğini anlamak önemlidir.
  • Alacakların Kalitesi: Alacakların kısa vadeli aktifler içerisinde yer aldığı durumlarda alacakların tahsil edilebilir olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bir şirketin alacaklarını tahsil etmesi için gereken süre likidite pozisyonunu etkileyebilir.
  • Döviz Kurları ve Fiyat Değişiklikleri: Şirketlerin uluslararası faaliyet gösterdiği durumlarda döviz kurları ve fiyat değişiklikleri gibi faktörler Cari Oran üzerinde etkili olabilir. Oranın bu durumları dikkate alarak hesaplanması önemlidir.
  • Mevsimsel Etkiler: Cari Oran aynı zamanda şirketin operasyonlarındaki mevsimsel dalgalanmaları da yansıtabilir. Bu nedenle hesaplama yapılırken bu mevsimsel etkilerin de dikkate alınması önemlidir.
  • Karşılaştırmalar ve Endüstri Normları: Cari Oranın değerlendirilmesi yalnızca şirketin geçmiş performansına değil, aynı zamanda sektör normlarına ve benzer büyüklükteki şirketlerle karşılaştırmalara da dayanmalıdır.
  • Diğer Finansal Oranlarla Değerlendirme: Cari Oran diğer finansal oranlarla birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin Hızlı Cari Oran gibi diğer oranlar likidite pozisyonu hakkında daha spesifik bilgi sağlayabilir.

  Dikkate alınan bu faktörler Cari Oranın doğru yorumlanmasını ve şirketin likidite pozisyonunun daha sağlıklı analizini sağlar. Bu nedenle finansal analizde Cari Oranı kullanırken bu noktalara dikkat etmek önemlidir.