Karayolları Yatay Eğri Hesaplama
inşaat mühendisliği

Karayolları Yatay Eğri Hesaplama

Bu hesap makinesi otoyol mühendisliğinde kullanılan yatay eğri hesaplamalarını yapmanızı sağlar. Yol tasarımında otoyol mühendisleri yatay kurpların ne kadar olması gerektiğini belirlemek için sıklıkla çeşitli parametreleri dikkate alır.

Bu hesap makinesi otoyol mühendisliğinde kullanılan yatay eğri hesaplamalarını yapmanızı sağlar. Yol tasarımında otoyol mühendisleri yatay kurpların ne kadar olması gerektiğini belirlemek için sıklıkla çeşitli parametreleri dikkate alır. Bu hesaplayıcı, belirli girdi verilerine dayalı olarak uygun bir yatay eğri yarıçapını ve diğer ilgili değerleri hesaplar.

Online Ulaşım Karayolları Yatay Eğri Hesaplayıcı'yı kullanırken Kavşak Açısı, Viraj Derecesi ve Kavşak Noktası bilgilerini girerek hesaplayabilirsiniz.

 


 

Kesişme Açısı
°
Eğri Derecesi
°
Kesişme Noktası
E-posta ile Paylaş

  4 Bugün Kullanılan Hesaplama Sayısı
  Sitene Ekle Sitene Ekle

   


   

  Karayolları Yatay Eğri Nasıl Hesaplanır?

  Ulaşım karayollarının yatay kurpları hesaplanırken genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Yol Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi: İlk adım olarak yolun tasarımı için gerekli parametreler belirlenir. Bu parametreler yol genişliğini, hız sınırlarını, yol üzerindeki diğer özellikleri ve yolun topoğrafik özelliklerini içerir.
  2. Yol Geometrisinin İncelenmesi: Yol güzergahı boyunca mevcut topoğrafik koşullar, eğimler ve virajlar gibi faktörler incelenir. Yolun geçeceği bölgenin jeolojik ve topoğrafik özellikleri dikkate alınarak uygun yol geometrisi belirlenir.
  3. Yatay Eğri Yarıçapının Belirlenmesi: Belirlenen yol geometrisine uygun olarak yatay kurbun yarıçapı hesaplanır. Bu hesaplama araçların hız sınırları, manevra kabiliyeti ve güvenliği gibi faktörlere dayanmaktadır.
  4. Yolun Çizimi ve İnşaatı: Hesaplanan yatay kurp parametreleri ve diğer tasarım özelliklerine göre yol planlanır ve inşa edilir. Yatay kurpların uygun şekilde işaretlenmesi ve yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

  Bu adımlar otoyol mühendisliğinde kullanılan standart yöntemlerdir ve yol tasarımında güvenli ve etkili bir yol geometrisi oluşturmak için önemlidir.

  Yatay Eğri Nedir?

  Yatay eğri, karayolu veya demiryolu gibi bir ulaşım hattının düz bir çizgiden sapması veya dönmesi durumunda oluşan bir eğridir. Yolun güzergahı boyunca doğrusal bir kesitte, yatay bir viraj yolun yönünü değiştirirken, düz bir çizgide yatay bir viraj aracın hareket ettiği yöne doğru hareket eder. Yatay virajlar, yoldaki virajların veya virajların meydana geldiği yerlerdir.

  Bu virajlar yolun doğal topoğrafyasına ve kullanım amacına göre belirlenerek yolun güvenli ve verimli kullanılmasını sağlar. Yatay kurplar yol tasarımında önemli bir rol oynar ve bunların doğru planlanması ve işaretlenmesi trafik güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.

  Yatay Eğri Çeşitleri

  Yatay kurpların türleri yolun şekline ve dönüş özelliklerine göre değişmektedir. Aşağıda bazı yaygın yatay eğri türleri verilmiştir:

  • Dairesel Eğriler: Bu eğriler sabit bir yarıçapa ve dairesel bir şekle sahiptir. Yolların çoğu genellikle dairesel virajlarla tasarlanmıştır.
  • Parabolik Eğriler: Bu eğriler dairesel eğrilere benzer ancak yarıçapları sabit değildir. Daha karmaşık yolların tasarımında kullanılırlar.
  • Birleşik Eğriler: Dairesel ve parabolik eğrilerin birleşimi. Verilen bir eğrinin bir kısmı dairesel, diğer kısmı ise paraboliktir.
  • Spiral Eğriler: Bu eğriler, yarıçapın sürekli değiştiği bir eğri türüdür. Bu, araçların hızını ve hareketini sorunsuz bir şekilde değiştirmek için kullanılır.
  • Bileşik Eğriler: Bunlar birden fazla eğri türünün birleştirildiği karmaşık eğri türleridir. Özellikle karmaşık yolların tasarımında kullanılırlar.

  Bu tip yatay kurplar yolun topoğrafik özelliklerine ve yolun kullanım amacına göre seçilmekte ve tasarım sürecinde yolun güvenli ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

  Yatay Eğri Parametreleri

  Yatay viraj parametreleri, bir yoldaki viraj bölümünün geometrik özelliklerini tanımlayan değerlerdir. Bu parametreler yolun güvenli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan bazı yatay eğri parametreleri şunlardır:

  Yatay Eğri Yarıçapı (R): Yolun eğriliğinin önemli bir ölçüsü. Yatay viraj yarıçapı, virajın merkezinden yolun yatay yüzeyine kadar olan mesafedir. Daha büyük bir yarıçap, daha az eğrilik ve daha yavaş dönüş anlamına gelir.

  Yatay Eğri Uzunluğu (L): Yolun kavisli bölümünün toplam uzunluğu. Yolun dönüş açısına ve yarıçapına göre değişir.

  Yatay Eğri Kesişme Açısı (Δ): Yolun kavisli bölümünün döndüğü açı. Yatay kurp kesişme açısı yolun eğrilik derecesini belirler.

  Yatay Eğri Eğimi (θ): Yolun kavisli bölümünün eğimi veya derecesi. Yolun eğimi araçların güvenli bir şekilde dönüş yapmasını sağlar.

  Yatay Eğri Dönüş Oranı (ROR): Yolun dönüş özelliklerini belirleyen bir parametre. Yatay virajın yarıçapının yolun genişliğine oranıdır.

  Bu parametreler yol tasarımında ve güvenlik analizinde önemli rol oynamakta ve bunların doğru belirlenmesi yolun güvenli ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

  Karayolları Yatay Eğri Hesaplama Örneği

  Bir otoyol tasarlarken belirli bir yol bölümünün yatay eğrilerini hesaplamak istiyoruz. Bu yol bölümü düz bir bölümle başlayıp dönüşle biten bir viraj içermektedir. Düz bölüm 300 metre uzunluğunda olup dönüş 90 derecelik bir açıdadır. Yolun yatay virajının yarıçapını ve diğer ilgili parametreleri hesaplayalım.

  Çözüm

  Yatay Eğri Yarıçapı (R) Hesabı:

  Yatay virajın yarıçapı, yolun dönüşün yapıldığı bölümdeki dönüş açısına bölünmesiyle hesaplanır.

  θ = 90 derece (dönüş açısı)
  L = 300 metre (düz bölüm uzunluğu)
  R = L / θ
  R = 300 / 90
  R ≈ 3,33 metre

  Yatay Eğri Uzunluğu (L) Hesabı:

  Yatay eğri uzunluğu, dönüş açısına ve yatay eğri yarıçapına bağlı olarak hesaplanır.

  L = R * θ
  U = 3,33 * 90
  L ≈ 300 metre

  Yatay Eğri Kesişme Açısı (Δ) Hesabı:

  Yatay kurbun kesişme açısı dönüşün yapıldığı açıya eşittir.
  Δ = 90 derece

  Bu örnekte, belirli bir düz kesite ve bir dönüşe sahip yatay bir eğri hesapladık. Yol tasarımı ve güvenliği açısından yatay kurp yarıçapı, yatay kurp uzunluğu ve kesişme açısı gibi önemli parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir.